Kandydatów przyjmuje Ksiądz Prowincjał, po rozmowie kwalifikacyjnej, w dniu 14 września 2018 r. o godz. 10.00 w Warszawie na ul. Łowickiej 46.

Na rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat powinien zabrać ze sobą następujące dokumenty:  

- własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia Księży Sercanów

- własnoręcznie napisany życiorys 

- świadectwo chrztu (aktualne) i bierzmowania 

- świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza 

- świadectwo dojrzałości /oryginał/ (+ świadectwo ukończenie szkoły średniej) lub dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

- w przypadku kandydatów na braci zakonnych przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły zawodowej

- okresowe badania lekarskie, informacje o chorobach

- dwie fotografie + fotografia w formie elektronicznej

 

Po informacje bardziej szczegółowe o kryteriach rozeznania powołania i warunkach przyjęcia do Zgromadzenia należy się kontaktować przed rozmową kwalifikacyjną z księdzem Jackiem Szczygłem SCJ - prowincjalnym animatorem powołań. Kontakt poniżej.