Kiedy w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, odbyło się spotkanie rodzin żołnierzy wyklętych, których ciała zostały skrycie pochowane i dopiero po latach udało się odnaleźć,  to jedna z rodzin powiedziała, że największym pragnieniem było odnalezienie miejsca spoczynku ojca i pochowanie go w grobie. Jak głęboko tkwi w człowieku pragnienie uczczenia ciał osób, które żyły. Jezusa także miał grób. Czymś zatem barbarzyńskim jest  ukryć miejsce pochówku – to jakaś zemst i przeogromna złośliwość.

Cmentarz, jest miejscem świętym, ponieważ…

+przed laty wydzielone i poświęcone na chowanie zmarłych

+wszelkie akty wandalizmu są zatem czymś godnym potępienia

+wszelka troska o to miejsce jest znakiem wychowania, wiary i szlachetności

Cmentarz jest miejscem świętym ponieważ…

+na tym miejscu, w grobach spoczywają nasi najbliżsi, których dalej kochamy i  którym jesteśmy wdzięczni. Człowiek umiera, ale miłość do niego zostaje. Pamięć o nim zostaje.

+zapalając święcę, stawiając kwiat wyrażam wdzięczność wobec rodzica, męża, żony, dziecka, sąsiada, krewnego

+wyrażam wdzięczność za to co mi dali: życie, wychowanie, dom, spadek, świadectwo życia

+wyrażam wdzięczność za to kim byli dla mnie: za ich dobroć. Bo jeśli płaczemy na pogrzebie to dlatego, że w bliskości z tą osobą czuliśmy sią dobrze.

+wyrażam także przebaczenie – jeśli nie padło słowo przebaczam, twojemu wrogowi, nieprzyjacielowi, krzywdzicielowi to zapal świeczkę i powiedz przebaczam ci

+ grób zatem niech nie będzie kamienną płytą. Wspomni osoby, która dalej żyją – już po drugiej stronie śmierci.

Cmentarz, jest miejscem świętym, ponieważ…

+ zapalamy znicz, stawiamy kwiaty, patrzymy na daty urodzin i śmierci i odzywają się wspomnienie o przeszłości, o rodzinie. I jest okazja, aby dziś przekazać młodszym cząstkę rodzinnej historii: kto to był i co wniósł w rodzinę. I zaczyna się tworzyć opowieść o rodzinie, o korzeniach rodziny, o historii rodziny. Cmentarz przypomina o historii twojej rodziny. Twoja rodzina ma swoją historię

Cmentarz, jest miejscem świętym, ponieważ…

+kiedy tak stoimy na grobami naszych najbliższych to zadajemy sobie pytanie: co im dać, czego od nas potrzebują, ci którzy dalej żyją (nie straszą)? Umarli, ale dalej żyją. Boliwijka, Catalina Rivas, otrzymała od Pana Jezusa łaskę widzenia tego co się dzieje w kościele podczas Mszy św. Kiedy był moment konsekracji to „przed ołtarzem pojawiły się cienie ludzi w szarych kolorach, ze wzniesionymi rękoma. Maryja powiedziała: «To są błogosławione dusze czyśćcowe, które czekają na wasze modlitwy, aby dokonało się ich oczyszczenie. Nie przestawajcie modlić się za nich. Oni modlą się za was, ale nie mogą modlić się za siebie. To wy macie się za nich modlić, aby pomóc im wydostać się z czyśćca, aby mogli być z Bogiem i cieszyć się wiecznie Jego obecnością»”. W Dzienniczku s. Faustyny czytamy: „Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą” Zmarli proszą nas: pomóż mi przekroczyć bramy nieba, bo ja widzę szczęść, ale jeszcze muszę odpokutować moje winy. Pomóż mi przyjętą Komunią św. Powiedz po przyjęciu Komunii św.:  Panie Jezu proszę Cię o niebo dla… Pomóż im ofiarą modlitewną. Zapalenie znicza, postawienie kwiaty to wyraz pamięci, jakby zjednoczenia się, ale to żadna pomoc duszom w czyścu. W tradycji Kościoła istnieje odwiedzanie cmentarza od 1 do 8 listopada, aby uzyskać dla zmarłych dar odpustu. Wystarczy przyjść i pomodlić się w te dni za nich. Na taki dar czekają.

Cmentarz, jest miejscem świętym, ponieważ…

+Kiedy tak stoimy przy grobie, patrzymy na daty, to że czeka na nas grób. Możemy nawet pomyśleć: kto będzie stał kiedyś nad naszym grobem? Czy jednak grób jest celem życia?

+Co to znaczy umrzeć? rozpaść się w proch i w pył? Umrzeć to stanąć u bram nieba. Każdy człowiek ma zatem miejsc przygotowane w niebie. Każdy z nas ma stać się świętym, bo święty to ten który jest w niebie. Cmentarz zatem mówi o świętości życia: życie nie kończy się na ziemi. Tak trzeba przeżyć życie na ziemi, aby śmierć stała się nagrodą. Jak umierał św. Jan Paweł II to klaskano. Był to wyraz wdzięczność, ale także wyraz pochwały za dotarcie do nieba

Cmentarz, jest miejscem świętym, ponieważ…

+może więc pojawić się w głowie pytanie: jak dojść do nieba i zobaczyć Pana Jezusa, Matkę Bożą, mojego patrona, a także ukochanych zmarłych. Chcielibyście?

+o co dbać przez całe życie? Papież Franciszek powiedział kiedyś, że nie widziano, żeby za trumną zmarłego jechały ciężarówki z jego dobrami. Życie pokazuje, że na starość ludzi zaczynają dbać o wzajemne relacje; spędzanie czasu ze sobą. Pewna pracownica hospicjum w Anglii wyjawiła  tajemnicę, czego najczęściej ludzi żałują przed śmiercią.

Według niej, umierający najczęściej żałują:

1. Żałuję, że nie miałem/-am śmiałości prowadzić takie życie, jakie uważałem/-am za słuszne, a nie takie, jakiego oczekiwali ode mnie inni.

2. Żałuję, że tak dużo pracowałem/-am.

3. Żałuję, że nie miałem/-am śmiałości, by wyrazić swoje uczucia.

4. Żałuję, że nie utrzymywałem/-am relacji z przyjaciółmi.

5. Żałuję, że nie pozwoliłem/-am sobie być szczęśliwym/-ą.

Podsumowując: żałowali, że życie ich stłamsiło, że nie pogłębili relacji, oraz, że nie odkryli drogi do szczęścia.

Cmentarz, jest miejscem świętym, ponieważ…

na tym miejscu słyszymy podpowiedź Jezusa, że ci którzy chcą być szczęśliwi tu na ziemi i oglądać Boga i całe niebo muszą być czystego serca. „Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga”. Troska o czystość serca, brak grzechów przeciw VI i IX przykazaniu, to częsta spowiedź, to troska o czystość intencji, czystość przed ślubem, małżeńską, kapłańską, zakonną. Czystość serca to także częsta Komunia św.. to także szacunek wobec każdego napotkanego człowieka. Czyste serce to wierność jednej miłości. Czyste serce to serce zaangażowane w troską o Boga i o człowieka. Jezus zapewnia, że każdy wysiłek w tym względzie będzie nagrodzony

Cmentarz, jest miejscem świętym, ponieważ: jest ziemią poświęconą, są tu groby najbliższych, jest tu historia mojej rodziny, są tu groby, tych którzy wołają o duchową pomoc. Cmentarz przypomina także, że umrę i że jestem zaproszony do nieba, Jest miejscem świętym bo skłania do refleksji nad życiem i mówi, że szczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będę.