Główna idea

Każdy zakon, zgromadzenie zakonne czy stowarzyszenie życia apostolskiego jest powołane przez Ducha Świętego, aby objawić, urzeczywistnić jakąś szczególną cechę z bogactwa Chrystusowego życia.

Sercanie powstali w celu ukazania światu tajemnicy Jezusowej miłości do Ojca i do ludzi. Mają w sposób szczególny naśladować św. Jana apostoła, który spoczywał u boku Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy i pozostał wierny przy Mistrzu w czasie Jego śmierci.

Św. Jan w wieczór ustanowienie Eucharystii zobaczył jak Pan Jezus oddał się cały w sposób cudowny i tajemniczy, a następnego dnia, stojąc na Kalwarii, był świadkiem bolesnej ofiary Jezusa na krzyżu. Zrozumiał on do czego zdolna jest prawdziwa miłość: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Można o św. Janie powiedzieć, że stał się świadkiem tajemnicy Jezusowego Serca.

Założyciel sercanów, francuski ksiądz Leon Jan Dehon, pośród motywów, które skłoniły  go w 1878 r.  do założenia zgromadzenia na pierwszym miejscu wymienia pragnienie wyrażone przez Pana, aby znalazły się dusze poświęcone miłowaniu Go i wynagradzaniu Jego Sercu za grzechy ludzi, Kościoła i społeczeństw.

 

Cel i sposób istnienia

Sercanie całe życie przeżywają zatem w duchu miłości i wynagrodzenia. Choć nie zostali powołani do określonego dzieła zewnętrznego, to mają pewne apostolskie ukierunkowania: codzienną adorację eucharystyczną, posługę najbardziej potrzebującym, pomoc robotnikom i pracodawcom,  posługę formacyjną dla osób poświęconych Bogu, oraz wyjazd na misje zagraniczne.

Zgromadzenie Księży Sercanów jest zgromadzeniem kontemplacyjnym, wynagradzającym i eucharystycznym. Jednocześnie jest to zgromadzenie apostolskie, stojące przy tych, którzy dźwigają najboleśniej krzyż swego życia.

 

Sercanie w Polsce

Sercanie przybyli do Polski w 1928 r. Przez dziesiątki lat dzieło to było i jest pielęgnowane przez kolejne sercańskie pokolenia. W kraju księża i bracia animują apostolstwo na szesnastu parafiach, głoszą misje ludowe i rekolekcje parafialne, zajmują się ewangelizacją poprzez radio, internet i wydawnictwo, prowadzą duszpasterstwo przedsiębiorów i pracodawców, wspierają dzieła socjalne i misje zagraniczne, są kapelanami w domach zakonnych i szpitalach, pracują na uczelniach katolickich, towarzyszą osobom świeckim w pogłębieniu życia duchowego, szczególnie nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego.