TRIDUUM SACRUM W SEMINARIUM

Od 18 do 21 kwietnia br.

Warunkiem jest włączenie się w życie wspólnoty seminaryjnej.

Zgłoszenia: ks. Jacek Szczygieł SCJ, jszczygiel@scj.pl, 662 325 786