Kandydatów przyjmuje Ksiądz Prowincjał, po rozmowie kwalifikacyjnej, w dniu 5 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie na ul. Łowickiej 46.

Na rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat powinien zabrać ze sobą następujące dokumenty:  

- własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia Księży Sercanów

- własnoręcznie napisany życiorys 

- świadectwo chrztu (aktualne) i bierzmowania 

- świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza 

- świadectwo dojrzałości /oryginał/ (+ świadectwo ukończenie szkoły średniej) lub dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

- w przypadku kandydatów na braci zakonnych przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły zawodowej

- okresowe badania lekarskie, informacje o chorobach

- dwie fotografie + fotografia w formie elektronicznej

 

Po informacje bardziej szczegółowe o kryteriach rozeznania powołania i warunkach przyjęcia do Zgromadzenia należy się kontaktować przed rozmową kwalifikacyjną z prowincjalnymi animatorami powołań.

Kontakt:

 

 

Ks. Damian Płatek SCJ, tel. 507 644 930, damianscj@poczta.onet.pl

Ks. Jacek Szczygieł SCJ, tel. 662 325 786, jszczygiel@scj.pl

 

 

 

Foto archiwum