Potrzeba czasu

Powołanie w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego można realizować jako brat zakonny lub kapłan. Formacja na brata trwa 7 lat (rok postulatu, rok nowicjatu i pięć lat junioratu), a na kapłana 8 lat (rok postulatu, rok nowicjatu i sześć lat seminarium). Kandydatów przyjmuje ksiądz prowincjał po rozmowie kwalifikacyjnej. Takie rozmowy są najczęściej w lipcu i wrześniu, po ogłoszeniu wyniku matur. Kandydaci przed przyjęciem kontaktują się z osobą odpowiedzialną za sercańskie duszpasterstwo powołań (ks. Jacek Szczygieł SCJ: jszczygiel@scj.pl; tel. 662 325 786).

Etap formacji

Pierwszy etap formacji nazywa się postulatem i znajduje się w Pliszczynie k. Lublina. To czas przeznaczony na rozpoznanie autentyczności powołania. Drugi rok, nowicjat, kandydaci przeżywają w klasztorze w Stopnicy k. Buska – Zdrój. Nowicjusze uczą się modlitwy, życia we wspólnocie, a także przygotowują  się do złożenia ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Po złożonych pierwszych ślubach zakonnych i obłóczynach, kandydaci na kapłanów rozpoczynają sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach k. Krakowa. Kandydaci na braci udają się natomiast do tzw. junioratu.

Ukoronowaniem formacji jest złożenie wieczystych ślubów zakonnych i przyjęcie święceń kapłańskich.